Προσκλήσεις χρηματοδότησης επιχειρήσεων
banner-01

Το νέο ΕΣΠΑ 2014 -2020 αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική χρηματοδοτική ευκαιρία για τις Ελληνικές επιχειρήσεις. Η έννοια της «Στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης» που εισάγεται για πρώτη φορά σε συνδυασμό με διάφορα άλλα καινοτόμα εργαλεία αποτελούν το συγκριτικό πλεονέκτημα της νέας προγραμματικής περιόδου.

Ωστόσο η ορθή αξιοποίηση τους είναι αποτέλεσμα της πολύ καλής προετοιμασίας του επιχειρηματικού σχεδίου και κυρίως του σωστού προσδιορισμού των αναγκών μιας επιχείρησης.Η εταιρίας μας, διαθέτει το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό ώστε μέσα από συμβουλευτικές διαδικασίες και κυρίως προ αξιολογήσεις να προσδιορίσει τις πραγματικές ανάγκες μιας επιχείρησης για την επίτευξη των στόχων της και κυρίως να συμβάλει αποτελεσματικά στην έγκριση της πρότασης χρηματοδότησης.

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι – αξιολογητές μας είναι δίπλα σας από την ενημέρωσή σας, την δωρεάν προ αξιολόγηση της επιχειρηματικής σας πρότασης έως και την τελική έγκριση και την εκταμίευση του συνολικού προϋπολογισμού.

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Read More
ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Read More
Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg)
Read More
Απαιτήσεις – Αναγκαίες Προδιαγραφές για Υποβολή Πρότασης
Read More
Χρήσιμα Έγγραφα DOWNLOADS

Χρήσιμα Έγγραφα DOWNLOADS

Θέλετε να σας καλέσουμε;

Αφήστε τα στοιχεία σας στη διπλανή φόρμα και το συντομότερο δυνατόν θα έρθουμε σε επικοινωνίας μαζί σας!

Θα ήθελα να μιλήσουμε για: